Jaa artikkeli:
Facebook
Twitter

KOKO SUOMI LEIKKII

Koko Suomi leikkii on Suomen Kulttuurirahaston käynnistämä ja rahoittama kolmevuotinen (2014–2016) suurhanke, joka innostaa kaikenikäisiä suomalaisia leikkimään. Hankkeen toteutuksesta vastaavat yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti.

Koko Suomi leikkii -hanke rakentaa uudella tavalla sukupolvien yhteyttä ja kiinnittää huomiota leikin merkitykseen.

Terhokerho jokaiseen Suomen kuntaan

Hankkeen tavoitteena on perustaa vuoden 2016 loppuun mennessä jokaiseen Suomen kuntaan sukupolvien kohtaamispaikka, Terhokerho. Terhokerhoon ovat tervetulleita niin lapset kuin eläkeläiset ja muut aikuiset viettämään kiireetöntä aikaa ja leikkimään yhdessä. Terhokerho-nimi tulee Suomen Kulttuurirahaston tammesta.

Terhokerhoja järjestetään säännöllisesti, esimerkiksi viikoittaisina puuhahetkinä tai avoimina kokoontumispaikkoina. Terhokerhon tilana voi olla esimerkiksi koulu, kirjasto, MLL:n perhekahvila, SPR:n kerhotila tai muu vastaava tila.

Miksi leikkiin pitää innostaa?

Leikki tekee hyvää kaikenikäisille, mutta lapsen kehitykselle se on erityisen tärkeää. Leikkimällä lapsi oppii tärkeitä taitoja, kuten kykyä kuvitella, joka on kaiken luovuuden lähtökohta. Mitä enemmän lapsi leikkii, sitä kestävämmäksi hän kasvaa. Leikki on saanut uusia muotoja, mutta leikkiaika on myös lyhentynyt. Jotkut lapset eivät leiki juuri lainkaan.

Yksinäisyys on suurimpia uhkia suomalaisten hyvinvoinnille. Tilastokeskuksen viimeisimmän ajankäyttötutkimuksen mukaan yksin vietetty aika on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä. Myös vanhempien ja lasten yhdessä viettämä aika on vähentynyt.

Sukupolvien kohtaaminen rikastuttaa sekä lapsen että aikuisen elämää. Siksi on tärkeää löytää uusia tapoja lisätä sukupolvien välistä vuorovaikutusta.

Parhaimmillaan sukupolvien kohtaaminen lisää kaikkien osapuolten onnellisuutta: lapset saavat aikuisen kiireetöntä aikaa, elämyksiä ja turvallisuutta, seniorit taas mielekästä sisältöä arkeen. Leikki on tähän harvinaisen tasa-arvoinen aihe, sillä kaikki osapuolet ikään katsomatta ovat siinä yhtä asiantuntevia.

Leikkilähetit auttavat vapaaehtoisia

Ympäri Suomen työskentelee kymmenen leikkilähettiä, joiden tehtävänä on auttaa MLL:n ja SPR:n paikallisosastoja ja -yhdistyksiä käynnistämään Terhokerhoja. Kerhoja ohjaavat vapaaehtoiset, jotka saavat tehtäväänsä ohjausta oman alueen leikkilähettiläältä. Kerhon ohjaajaksi sopii kuka tahansa luotettava aikuinen, joka haluaa käyttää aikaansa lasten ja seniori-ikäisten kanssa ja pitää leikkimisestä.

Terhokerhoja ideoimaan

Terhokerhot suunnitellaan osallistujien kanssa yhdessä. Tekemistä voi ideoida vapaasti ja kerhoissa voi olla hyvin monenlaista toimintaa. Leikkiähän voi hyvin monella tavalla. Yhteistä Terhokerhoille on kiireetön yhdessäolo. Terhokerho on maksuton ja kaikille avoin.

Terhokerhoissa on hyvä mahdollisuus siirtää leikkiperinnettä sukupolvelta toiselle. Suunnittelun avuksi on kerätty ohjeita tuttuihin leikkeihin, peleihin ja muuhun yhteiseen puuhailuun. Eri-ikäisten ihmisten kohdatessa sekä lapset että aikuiset voivat oppia toisiltaan ja ideoida jotakin ihan uutta mukavaa tekemistä.

Pilottivaiheessa kokeiltiin Terhokerhoja